Als wij vanuit bovenstaande  belofte mogen leven, hoeven wij niet te  vrezen voor de toekomst.
Deze bijbeltekst uit Fillipensen 4, vers 19, is in ons kerkgebouw te lezen boven de kansel.
Het is al een meditatie op zich, en dat zonder een predikant op de kansel. Zelf lezen en overdenken!

Als wij vanuit bovenstaande belofte mogen leven, hoeven wij niet te vrezen voor de toekomst.
Deze bijbeltekst uit Fillipensen 4, vers 19, is in ons kerkgebouw te lezen boven de kansel.
Het is al een meditatie op zich, en dat zonder een predikant op de kansel. Zelf lezen en overdenken!

Dit zijn wij, hier staan we voor!

Elim vormt een zelfstandige 'Protestantse Vereniging op (Hervormd-) Gereformeerde grondslag'.

Tevens is Elim een plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond.

De prediking, belijdenis en het kerkelijk leven zijn gebaseerd op het Woord van God, zoals dit wordt verwoord in de belijdenisgeschriften van de gereformeerde traditie.

Al geruime tijd onderhouden wij, als Elimgemeente, goede contacten met de Bethelgemeente in Den Bosch, een handjevol kerkgangers, zoals ook bij Elim. Mede door de inzet van hun predikant, Ds. W. Stijf, komt er een vruchtbare samenwerking tot stand, o.a. door het houden van een gezamenlijke Bijbelstudie en het geven van belijdeniscatechese. Tevens is er vanuit onze gemeente een pioniersplek "Oase" opgericht, die zich met name richt op het missionair werk in onze wijk. Deze werkgroep is hier actief mee bezig, samen met Ds. Stijf en het IZB. Met al deze en andere activiteiten, die we gezamenlijk mogen ontplooien, kunnen we elkaar bemoedigen in het geloof.

De Heere Jezus zegt:"Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend." Laten we de Heere bidden of wij, samen met Bethel, zo'n gemeente mogen zijn! En de belofte die daarin ligt? "Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen."    (Openbaring 3, vers 8 en 11)

Wat een toekomstperspectief!