Wat dat betreft komt U bij ons niet in een vreemd pakhuis, integendeel.

Ton Hutten, namens de mensen van Elim.

Wij heten u van harte welkom op onze website.

Via onze website hopen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van allerlei zaken die ons in en om Elim bezighouden zodat u een zo goed mogelijk beeld krijgt van wie wij zijn, waar we voor staan en wat we voor u kunnen betekenen.

Ons officiële webadres is:

www.pkn-elim-tilburg.nl

Een korte welkomstoverweging.

Het bijpassende bijbelgedeelte komt uit lucas 18, vers 18 t/m vers 30.

Jezus vraagt aan de welgestelde jongeman of hij God de eerste en belangrijkste plaats in zijn leven wil geven. Het heeft voor die jongeman wel een enorme consequentie: Jezus vraagt hem zijn niet geringe rijkdom af te staan in ruil voor een grote schat in de hemel én om Jezus te volgen. Volgen in een leven vol armoede, verdrukking en, bovenal, zelfverloochening.

De jongeman trok dat niet. Hij ging weg want hij wilde zijn aardse rijkdommen niet opgeven voor de hemelse.  En zo staat het er met ons ook vaak voor.

Onze aardse geneugten, maar ook de zorgen en het verdriet  in ons leven,  belemmeren ons het zicht op de kostelijke rijkdommen die de Heere ons voorstelt. En als we dit bijbelgedeelte dan lezen, moeten we het met de omstanders verzuchten: Wie kan dan zalig worden?

Luister eens naar het verlossende antwoord van  de Heere Jezus: Wat onmogelijk is bij de mensen,

is mogelijk bij God!  Hij heeft Zijn eigen, lieve Zoon er voor over gehad om onze onmogelijkheid mogelijk

te maken. Dat doet Hij door onze totale onmacht liefdevol te bedekken met het  bloed van Zijn Zoon.

Jezus heeft aan het kruis de weg vrijgemaakt voor u en voor mij. Wij hebben onze plaats bij God niet verdiend, integendeel, maar wij mogen deze plaats wel uit Zijn hand ontvangen!  En dat uit een volkomen en genadige zondaarsliefde.

Zou u dan deze liefdevolle God niet de eerste plaats willen geven in uw leven, ongeacht de gevolgen?

Ja toch?

Als u de foto rechtsboven bekijkt, zie u hoeveel plaats er is in onze kerk, óók een plekje voor u of voor jou.  Hierin trachten we als kleine gemeente de Heere te volgen en er voor te zorgen dat er altijd ruimte is voor zoekende mensen, zoals ook wij, mensen  van Elim, zelf zoekers zijn, die het verlangen hebben God de éérste plaats te geven in ons leven en die de Heere Jezus willen omarmen als onze Zaligmaker. Maar het kost strijd en zelfverloochening om helemaal van onszelf af te zien en ons met huid en haar over te leveren aan Hém!

Dus: Wat houdt u of jou tegen? Wees van harte welkom!